SEO webteksten voor ggz-jeugdkliniek Yes We Can Clinics. Doel: kernachtige, vlot leesbare teksten over de aandoeningen die in de kliniek worden behandeld. De teksten geven weer wat mensen van de kliniek kunnen verwachten en zijn goed vindbaar in Google.